اجرای زیبای ترانه‌ی "ساررو" یا حُزن، توسط مورت شیومَن در سال 1976
۰۴:۲۴