اجرا و نصب دستگاه آب‌شیرین‌کن صنعتی در بندرعباس
۰۰:۲۶