از ماجرای عجیب پیاده روی ترامپ در راهپیمایی روز قدس تا نظر جالب مردم در مورد مذاکره با آمریکا
08:57