برد پرقدرت سروقامتان ایران مقابل قرمزپوشان لهستانی
۰۲:۲۷