برد پرقدرت سروقامتان ایران مقابل قرمزپوشان لهستانی
02:27