سوء تفاهم درباره مصاحبه جنجالی و عبارت «گرسنه بودن مردم ایران» از زبان کارلوس کی‌روش
02:00