گفتگو با دکتر عباس تقدسی نژاد مدیرعامل مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی شهربازی و صنایع وابسته
۰۷:۲۶