دوره جامع یقه ها و آستین ها | متاکوک ۲ ( ترم دوم آموزش جامع خیاطی متاکوک )
۰۱:۳۲