عکس سردار سلیمانی در دستان یک جلیقه زرد در فرانسه
00:38