از توهین به خبرنگار پیش کسوت کشتی تا میزبانی موفق کرمانشاه در جام تختی
09:04