ترانسمیتر دما و رطوبت تستو آلمان مدل testo 6681
۰۰:۲۸