دامادی که شب عروسیش، مراسم را بی‌خیال شد و پلی‌استیشن بازی کرد!
01:02