چینی‌ها یک ترمینال اتوبوس‌رانی را جابجا کردند!
00:40