تشویق عادل فردوسی پور در ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
00:58