جشن و پایکوبی کریسمس در سوریه پس از سال‌ها جنگ
۰۱:۲۵