جوان ۲۶ ساله لهستانی مادربزرگ خود را از بالکن به پایین پرتاب کرد
۰۰:۰۴