نحوه عجیب دفن کردن یک فوتی مبتلا به کرونا در عراق و نبود تجهیزات
۰۲:۲۷