جلوگیری از گسترش کرونا در اردن، متخلفین را راهی زندان کرد!
۰۱:۵۲