حمله به «هانی کُرده»، سقوط جنگنده و وانت موتور لکسوس!
۰۲:۱۱