چرا چشم ها را حین عمل بینی می‌بندند؟ علت چسب زدن چشم ها حین عمل چیست؟
۰۱:۳۷