داستان انگلیسی: با خوش شانس ترین مرد جهان آشنا شوید!
۱۰:۱۹