چگونه از آتش‌سوزی در این روزهای داغِ زاگرس و هیرکانی ممانعت کنیم؟
02:43