روایت دختر شهید سلیمانی از سریال های آمریکایی مورد علاقه پدرش در برنامه مهلا
۰۰:۴۹