فیلم مستند حمله شیر به بوفالو در حیات وحش افریقا که شیر بعد از شکست و لت و پار شدن از بوفالو باز هم از رو نمی رود
02:16