تیزر رونمایی از خودروی شاهین، ساخته شده در استودیو رامکا
۰۰:۳۳