لحظه آزادی یک فلسطینی پس از ۲۰ سال اسارت در زندان‌های اسرائیل
01:55