پشت صحنه فیلم پشت دیوار سکوت _ امین تارخ، سحر جعفری جوزانی
00:43