اسکرابر دستی برقی مدل CT40 | مرکز نظافتی ایران iCC
۰۱:۲۰