جزئیاتی از سختگیری‌های جدید برای مقابله با کرونا از زبان وزیر کشور
03:36