آموزش ساختن ماسک با دستمال کاغذی توسط دکتر احمدی‌نژاد در حاشیه رای گیری امروز
00:45