جوشکاری در ارتفاع و نمای ساختمان بدون داربست با طناب - ۰۹۱۲۸۳۱۶۶۲۰
۰۰:۳۳