اشتباه مهران مدیری: مادام کوری پزشک و ملاله یوسف زری افغان؟
۰۰:۲۷