گفتگو اختصاصی با محمد مطیعی مدیرعامل شرکت روشان روز و مجری برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ تهران – شهر آفتاب
۰۲:۴۹