تحفه سنگین کره‌ای که ارتش‌های مختلف جهان به دنبال آن هستند!
۰۲:۳۵