بازدید شبانه نماینده ولی فقیه از روستای زلزله زده ورنکش
01:03