حیرت مهران مدیری از استدلال حسین رفیعی در مسابقه دورهمی
۰۰:۵۹