عنوان Chronos: Before the Ashes در تاریخ ۱ دسامبر منتشر می‌شود؛ توضیحات تکمیلی
۰۳:۱۸