قطع شدن برق ستاد انتخابات هنگام سخنرانی وحید حقانیان
۰۰:۱۲