ظریف: اروپایی‌ها در موقعیتی نیستند که از ایران انتقاد کنند
01:27