تلاش مردم در کنار سپاه و ارتش برای کاهش عوارض سیل استان خوزستان
00:56