شعرخوانی افتضاح شرکت کننده دورهمی و تعجب مهران مدیری از سواد او!
۰۰:۴۸