سومین روز حضور تیم ملی والیبال ایران در جیانگمن، از دریچه دوربین فدراسیون
۰۱:۱۳