ساکو تی‌آرجی 42؛ از بهترین تفنگ های تک تیرانداز جهان در اختیار اوکراین!
۰۰:۳۳