سخنرانی حسن نمک‌دوست تهرانی در مراسم نکوداشت دکتر یونس شکرخواه
۱۰:۱۹