ماجرای دست‌و‌پنجه نرم‌کردن بازیگر ایرانی با مرگ زیر هواپیما!
01:55