ویدیوی از نحوه باز و بسته شدن شیر پروانه ای (Butterfly Valve)
۰۰:۲۷