نمایش فوق العاده با ۵۲۰۰ پهپاد در آسمان چین به مناسبت صدمین سال حکومت حزب حاکم چین ابریل مارگز
۰۲:۲۰