اپلیکیشن صاپ ( بانک صادرات ) - غافل گیری برنده قرعه کشی این برنامه
۰۲:۲۱