دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین رونمایی از صندوق بازنشستگی تکمیلی
۰۳:۲۷