کارشناس هواشناسی: امکانات نداشتیم سیل را پیش‌بینی کنیم
۰۲:۱۸