کود متال ترکیبی شگفت انگیز از منگنز، روی و آهن
۰۱:۵۶